Čističky odpadních vod

Zajištění technologických funkcí řízení ČOV včetně telemetrie, dálkového dohledu, provozního deníku, tiskových sestav měřených hodnot a statistik. Naše SW v procesních stanicích zvládne jak mechanicko-biologické čistírny, tak kořenové čističky použitelné pro veškerou splaškovou vodu z domácností, celých obcí či průmyslových komplexů. Veškeré technologické procesy jako lapače štěrku, písku a tuků, biologické reaktory na bázi čištění mikroorganismy, usazovací nádrže a stírání plovoucích nečistot včetně kalového hospodářství, řídíme, monitorujeme, vytváříme analýzy a v případě změn plynoucích z provozních potřeb technologa, pružně aplikujeme.