Software

4control staví na více než desetileté zkušenosti odborníků tvořících chytře řešené programy pro moderní technologie zajišťující chod čerpacích stanic, čistíren odpadních vod, inteligentních tlakovacích stanic, kotelen s celou škálou typů zdrojů a v neposlední řadě i „smart home“ s efektivním hospodařením energiemi. Naše software využívá inovace a nápady založené na moderních vědeckých poznatcích vhodně aplikovaných na praktické aplikace.

Telemetrie

V oblasti telemetrie se vždy soustředíme na soulad komunikačních potřeb dané technologie, terénních dispozic lokality v níž je technologie provozována a optimalizaci nákladů. Dlouholetými zkušenostmi, využíváním moderní techniky a promyšleného software jsme dokázali snížit provozní náklady na stávajících realizacích a minimalizovat na nových bez ztráty informací pro dispečery či zařízení typu „Internet věcí“

Projekce

Projekční činností se zabývá další část týmu našich odborníků. Sledováním moderních směrů a kontakty s lidmi z praxe vytváří ucelené projekty v oblastech inženýrských sítí, zabezpečení budov, náročných technologických celků anebo drobných vilek z oblasti „smart home“. V portfoliu jsou taktéž kabelové sítě nízkého napětí a hromosvody.

 

Realizace

V našem zájmu jsou technologické celky týkající se „čisté“ a „špinavé“ vody, její čerpání a úpravy. Další silnou doménou je technické zabezpečení budov, měření a regulace včetně elektroinstalací. Poskytujeme revize elektroinstalace a odborné poradenství řešení specifických sofistikovaných realizaci.

 

4 CONTROL