Reference

Mezi naše zákazníky patří technologické, stavební i elektromontážní firmy, státní správa, města, obce a v neposlední řadě soukromí investoři.  Mimo níže uvedené akce realizujeme každý rok další akce menšího rozsahu jako jsou například malé vodohospodářské objety (ČS, ATS, VDJ, ÚV, ČOV), systémy (TZB,BMS) a drobné elektroinstalace a s tím spojené služby (projekční činnost, poradenství, revize elektrických instalací).


Bateriové úložiště Bachledova dolina

Bateriové úložiště pro SKI areál v Bachledově dolině na Slovensku.

Bateriové úložiště

Bateriové úložiště v rozvodně společnosti KIMM INVEST.

Bytový dům Božínka

Developerský projekt Božínka stavební společnosti Ideastav Stavební je rezidenčním projektem novostavby bytového domu v městské části Praha 5.

ČOV a kanalizace obce Jívová

Kompletní dodávka elektromontážních prací, včetně Měření a Regulace pro čističku odpadních vod.

Depo kolejových vozidel Česká Třebová

Osvětlení montážní jámy podúrovňového soustruhu Hegenscheidt z roku 1964 pro soustružení kolejových vozidel.

Kotelna ZŠ Oslavice

Provoz kotelny je řízen řídicím systémem firmy AMiT. Řídicí systém monitoruje stav zdrojů, teplot a čidel.

Loděnice Dukla

Společnost 4control s.r.o. zrealizovala kompletní dodávku a montáž systému Měření a Regulace.

Osvětlení hřiště Velké Meziříčí

Společnost 4 control s. r. o. zrealizovala dodávku a montáž elektroinstalací, osvětlení hřiště a přípojku NN.

Rekonstrukce vybraných interiérů Ústavního soudu

Rekonstrukce vybraných interiérů Ústavního soudu včetně restaurování sněmovního sálu.

Vodovod Chocerady

Akce VODOVOD CHOCERADY zahrnovala vybudování nové ÚV Obora, rekonstrukci čerpací stanice a rekonstrukci – rozšíření – objektu Vodojemu Komorní Hrádek.

Úpravna vod Chotěšov

Provoz nově zbudované úpravny vody je řízen řídícím systémem, který monitoruje stav vodoměrů, hladin, motorů a čidel.

Vodní dílo Boskovice

Jedná se o provedení monitorovacího systému vodního díla Boskovice, a to včetně vizualizace SCADA a přenosem dat na centrální dispečink.

Vrt Nadlesí

Provoz ÚV a vzdáleného nového vrtu je řízen systémem WAGO, který monitoruje stav vodoměrů, hladin, motorů a čidel.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. GDPR a ochrana soukromí.

2021 © 4Control s. r. o., Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí