Naše služby


Software

Software

Naše programová řešení zahrnují nejmodernější technologie spoléhající se na softwarová řešení, která zajišťují neustálý vývoj reflektující požadavky dnešní doby s důrazem na minimální energetickou náročnost, spolehlivost a bezobslužnost provozu. 

Telemetrie

Měřená data jsou primárně dočasně uložena
ve stanicích a to i při výpadku napájení a po obnovení spojení delegována na zabezpečené úložiště v datacentru pro následné přehledné zobrazení a analýzu v dispečerském rozhraní.

Projekce

Díky neustálému sledování moderních technologií a trendů, ale také díky kontaktům s lidmi z praxe, pro Vás dokážeme vytvořit ucelené projekty v oblastech inženýrských sítí, zabezpečení budov, náročných technologických celků i „Smart home“ řešení. V portfoliu máme taktéž kabelové sítě nízkého napětí a hromosvody.

Realizace

Další silnou doménou naší společnosti je technické zabezpečení budov, měření a regulace včetně všech stupňů elektroinstalací. Poskytujeme revize elektroinstalací, odborné poradenství a řešení specifických realizací včetně návrhů úsporných opatření pro Vaše projekty. 

SCADA

V rámci uceleného řízení technologických celků dnes nesmí chybět vizualizační programy, které jsou nedílnými pomocníky pro obsluhu složitých technologických zařízení. Proto jsme Vám schopni prostřednictvím našich specialistů nabídnout potřebná řešení vizualizací, logování naměřených dat a jejich prezentaci běžnými internetovými prohlížeči a to jak v PC tak mobilních zařízeních. Jsme schopni zajistit nadstavbová řešení BMS.

Měření a regulace

Jedním z hlavních pilířů naší společnosti je obor měření a regulace, proto jsme se ihned na začátku rozhodli, že použijeme čistá PLC řešení s programy vlastního vývoje realizující vize zákazníka. Naše realizace, jako např. kotelny, nebo zdroje energie, jsou vždy svázány s ostatními technologiemi tak, aby bylo dosaženo komfortu a rozumných provozních nákladů.

Úpravny vody

Navrhujeme a dodáváme technologie pro řízení úpraven a čistíren vod. Tato zařízení musí být v prvé řadě spolehlivá, data vždy připravena k rychlé prezentaci a analýze tak, aby nebyla přerušena dodávka pitné vody. V rámci tohoto odvětví dodáváme odolné rozvaděčové skříně a zajišťujeme veškeré potřebné zkoušky a revize elektro.

Čistírny odpadních vod

V rámci oblasti čištění odpadních vod jsme schopni zajistit jak elektro výbavu, tak programové řízení do malých obecních čistíren, městysů a provozoven, kde jsou i složitější chemické úpravy vod, včetně flotace a chemických reaktorů.

Elektro

Zajišťujeme kompletní projekční práce v oblasti elektro silnoproud, slaboproud a MaR. Provádíme potřebné technologické rozvody pro vybavení staveb včetně hromosvodů, uzemňovacích sítí, světelných a zásuvkových rozvodů, včetně návrhu osvětlení, nouzového osvětlení a osvětlení sportovních ploch.

Produkty

Vlivem potřeb našich zákazníků i našich techniků společnost 4control s. r. o. expandovala do vlastního vývoje a výroby jednoúčelových zařízení
s mikroprocesorem a jeho výkonu odpovídajícím smart funkcím. 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. GDPR a ochrana soukromí.

2024 © 4Control s. r. o., Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí