Úprava vody a vodojem Kolešovice

V blízkosti nevyužívaného vrtu VK2 v lokalitě obce Kolešovice byly vybudovány další dva vrty a nový objekt úpravny vody s aeračním zařízením, pískovými tlakovými filtry s řídicí jednotkou, zajišťující jejich automatický provoz, čerpadly vody nátoku do filtru a pro praní filtru, čerpadly upravené vody do vzdáleného nově zbudovaného vodojemu.

V podzemní části ÚV na jednotlivých přívodních potrubích ze zdrojů vody  jsou instalovány vodoměry s pulzním výstupem. V nadzemní části ÚV je pro technologická zařízení ÚV a tří vrtů instalován rozváděč RM1, vybavený stykačovými vývody pro napájení a automatické ovládání instalovaných pohonů ve studnách a v úpravně vody. Součástí rozvaděče je též nadřazeným ŘS ÚV zajišťující samostatný automatický chod technologie ÚV. Pomocí bezdrátové komunikace je ŘS ÚV  propojen se vzdáleným VDJ, do kterého se upravená voda z ÚV přečerpává. Dle aktuálního stavu hladiny ve VDJ a dalších nastavených parametrů. Důležité poruchové stavy ŘS v ÚV posílá formou SMS na vybraná telefonní čísla.

Součástí zadání byla také nová výstavba vzdáleného VDJ v lokalitě obce Heřmanov se dvěma komorami pitné vody a společnou armaturní komorou vybavenou čidly pro měření výšky hladiny v obou komorách, indukčními průtokoměry, analyzátorem rozpuštěného chloru v upravené vodě, čidly EZS a automatickou tlakovou stanicí (s frekvenčními měniči pro regulaci výkonu) pro dodávku vody do spotřebiště Heřmanov.

Zpět na reference

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. GDPR a ochrana soukromí.

2021 © 4Control s. r. o., Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí