Úpravna vody pro městys Brtnice

Celková rekonstrukce úpravny vody v historickém městě Brtnice v roce 2021.

Investor: Město Brtnice

Základní zadání:

Výkon úpravny  Q= 6l.s-1

Počet technologických linek  2kpl

Stávající úpravna je v současné době na hranici životnosti. Stav tlakové filtrace a

souvisejících potrubních rozvodů je havarijní.

Výměna technologických částí úpravny bude prováděna postupně při nepřerušené

dodávce pitné vody do spotřebiště.

Na základě zadávací projektové dokumentace jsme nejprve zpracovali výrobní projektovou dokumentaci, kterou jsme si odsouhlasili se zástupcem investora a z dodavatelem technologie, firmou VODASERVIS s.r.o. . Poté jsme přistoupili
k jednotlivým dílčím demontážím a montážím dle předem domluveného postupu prací, aby nebyl omezen chod úpravny vody. Postupně došlo k celkové rekonstrukci všech elektrických rozvodu, tras a zařízení, včetně samotného hlavního rozvaděče silové a technologické časti. Rekonstrukce se týkala též i opláštění celé budovy ÚV a přilehlé garáže, proto se rekonstrukce tykala i ochrana před bleskem.

Zpět na reference

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. GDPR a ochrana soukromí.

2024 © 4Control s. r. o., Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí