Reference

Mezi naše zákazníky patří, technologické firny, stavební firmy, elektromontážní firmy, státní zpráva, města, obce a v neposlední řadě soukromí investoři. Mimo níže uvedené akce realizujeme každý rok další akce menšího rozsahu jako jsou například malé vodohospodářské objety (ČS, ATS, VDJ, ÚV, ČOV), systémy (TZB,BMS) a drobné elektroinstalace a s tím spojené služby (projekční činnost, poradenství, revize elektrických instalací).

Bytový dům Terasy Plzeňská

V tomto objektu byly provedeny kompletní elektroinstalační práce silnoproudu a slaboproudu. Práce byly prováděny během roku 2021 a probíhaly v několika etapách. Stavební práce i práce na elektroinstalacích se museli podřídit poloze vznikajícího objektu, neboť dům je kaskádově vsazen do stráně.

Úprava vody a vodojem Kolešovice

V lokalitě obce Kolešovice byly vybudovány dva vrty k stávajícímu nevyužívanému vrtu a nový objekt úpravny vody s aeračním zařízením, pískovými tlakovými filtry s řídicí jednotkou, zajišťující jejich automatický provoz, čerpadly vody nátoku do filtru a pro praní filtru, čerpadly upravené vody do vzdáleného nově zbudovaného vodojemu.

Úpravna vody pro DZV Nova, a. s.

Dodávka elektro, MaR a centrálního dispečinku pro realizaci nové technologie na odstranění vysokých hodnot manganu z mísené vody ze studen a vrtů, včetně provzdušnění, kompletního chemického a kalového hospodářství ÚV farmy  DZV NOVA, a.s..

Vrt pro obec Domašov u Šternberka

Našim úkolem bylo propojení nově zbudovaného vrtu DOM-1 se stávající úpravnou vody  a  zajištění automatického čerpání.
Součástí prací byla i výměna stávajícího technicky nevyhovujícího rozvaděče úpravny vody.

Úpravna vody pro obec Velké Heraltice

Naše společnost se na tomto projektu podílela kompletní dodávkou elektro a elektromontáží a systému měření a regulace.

Úpravna vody pro městys Brtnice

Kompletní dodávka elektra, LPS, MaR a vizualizace pro projekt rekonstrukce stávající úpravny vody v obci Brtnice.

Intenzifikace úpravny vody na VDJ Ostrov nad Oslavou

Dodávka částí elektro, MaR a vizualizace pro projekt intenzifikace a modernizace technologie úpravny vody v obci Ostrov nad Oslavou.

Vodojem a úpravna vody pro obec Čížov

V roce 2021 se firma 4control s. r. o. podílela na realizaci nové technologie pro úpravnu vody v obci Čížov v kraji Vysočina a to v částech elektro, MaR a vizualizace.

Úpravna vody pro obec Zlatá

V roce 2021 firma 4control s. r. o. realizovala dodávku částí MaR a vizulizace pro projekt dodávky nové technologie pro úpravnu vody v obci Zlatá.

Nová budova obvodního oddělení PČR

Ve Velkém Meziříčí byla v roce 2021 dokončena stavba nové budovy obvodního oddělení policie České republiky.
Společnost 4control s. r. o. se na výstavbě podílela dodávkou části MaR.

Automatická tlaková stanice pro obchodní centrum v Jihlavě

Automatické tlakové stanice (ATS) jsou určeny pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody.

Úpravna vody Zaječov – Nanofiltrace

Vybudování nového objektu úpravny povrchové vody a rekonstrukce  vodojemu v oblasti CHKO Brdy.

Bateriové kontejnerové úložiště Bachledova dolina

Bateriové úložiště pro SKI areál v Bachledově dolině na Slovensku.

Bateriové kontejnerové úložiště

Bateriové úložiště v rozvodně společnosti KIMM INVEST.

Bytový dům Božínka

Developerský projekt Božínka stavební společnosti Ideastav Stavební je rezidenčním projektem novostavby bytového domu v městské části Praha 5.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. GDPR a ochrana soukromí.

2021 © 4Control s. r. o., Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí